Jouw Privacy

Bij vragen kun je ons altijd

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • De kosten van het consult

Uw persoonlijke gegevens:

Andere persoonlijke gegevens die verwerkt zijn voor de individuele behandelingen:

 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Mocht ik een cursus of workshop organiseren, dan maak ik gebruik van uw:

 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • naam

Deze gegevens worden gebruikt om u te kunnen bereiken als contact wenselijk is en zullen niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt worden bewaard.

Praktijk Unique heeft passende technieken en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking

Verstrekking aan derden

Ik maak gebruik van een derde partij voor:

 • De internet omgeving (webhosting en webmaster)
 • Mijn boekhoudprogramma Podofile
 • Mijn boekhouder

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

In deze verwerkersovereenkomst zijn afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Hoe zit het met cookies?

De term ‘cookies’ verwijst naar bestanden die van een website worden gedownload naar de harde schijf van uw computer. Het doel van cookies is om Praktijk Unique in staat te stellen uw bezoek op onze site te monitoren. Cookies helpen ons bij het onthouden van uw identiteit. Cookies stellen ons in staat u gepersonaliseerde pagina’s aan te bieden.

Bepaalde webbrowsers stellen u in staat het gebruik van cookies te beperken of zelfs uit te schakelen. Bepaalde programma’s melden ook het plaatsen van cookies op de harde schijf van uw computer. Als u het gebruik van cookies beperkt op een website van Praktijk Unique, bent u wellicht niet in staat bepaalde delen van onze website te bekijken.

Wij gebruiken cookies niet voor het ophalen van informatie van uw computer anders dan de informatie die origineel naar uw computer is verstuurd. Wij gebruiken de informatie in cookies niet voor promotie of marketing activiteiten.

Links naar andere sites

Op de site kunt u links aantreffen naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Praktijk Unique geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die organisaties.

© Praktijk Unique 2022 - Privacy - Built by RW Sites