Werkwijze


Als mens fungeert u op verschillende niveaus; fysiek, mentaal, sociaal, emotioneel en spiritueel. Er is een voortdurend streven naar evenwicht tussen de verschillende niveaus. Ik geloof dat het lichaam gelaagd aangeeft (op meerdere niveaus) wat er is, mits het daar aan toe is. Wij hebben steeds meer te maken met multiple pathologie. Kennis van zaken is erg belangrijk. Daarom ben ik altijd bezig om mijzelf te ontwikkelen. Met goed alles uitvragen kunnen we de klacht(en) in samenhang maken met de historie. Een goede anamnese is een belangrijk onderdeel hierin. Als BATC gecertificeerd Paramedisch Natuurgeneeskundige Therapeut werk ik volgens de vijf natuurgerichte principes. Ze zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.

Visie

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat ik als therapeut mijn cliënt op een holistische wijze benader. De diagnose en behandelmethode worden vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaand volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteit rangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorafgaande principe niet optimaal is.

De vijf natuurgerichte principes beschreven volgens de bron KBNT januari 2019.

 • Energie

  Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, bijvoorbeeld in ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat niet zichtbaar is, denk bijvoorbeeld aan de lege ruimte om ons heen, onze chakra’s en ons auraveld. De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen er emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

 • Prikkel­overdracht

  De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is een van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

 • Drainage

  In deze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kunnen deze invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.

 • Voeding

  Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche. Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

 • Psyche

  Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

Om deze principes te ondersteunen worden, al naar gelang de klachten, verschillende behandelvormen ingezet.
De behandelingen zijn volgens een holistische benadering, maar zijn geen vervanger van de reguliere zorg.


Onze Visie

Aanvullende informatie vanuit Praktijk Unique en de therapeutische behandelingen die ik aanbied op basis van de 5 principes :

 • Energie

  De mens is een mooie energiebron die in het lichaam huist en daarmee verbonden is. Verminderde energie wordt vaak veroorzaakt door spanning. Als mensen bij mij komen probeer ik hun bewust te maken van hun eigen energie door een combinatie van een goed gesprek, iemand bewust meenemen in proces, iemand te laten voelen en laten ervaren. Therapeutische behandelingen die hier goed ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld Voetreflex of Holistische massage.

 • Prikkel­overdracht

  Prikkeloverdracht heeft te maken vaak met overprikkeling door bijvoorbeeld ziekte, slecht in je vel zitten. Mooie methoden die ik kan toepassen hiervoor zijn: Massage en kanker, rugpijn massage, holistische massage, Tui-na, lymfe therapie maar ook Voetreflex.

 • Drainage

  Voor herstel is het opschonen van je systeem belangrijk. Welke negatieve invloeden, gedachten en leefpatronen zijn er in je leven en hoe kun je daar verandering in brengen. Door het wegvloeien van spanning uit je hoofd en lichaam werkt de drainage.
  Zowel lichamelijk als geestelijk zorg ik voor drainage bij mijn klanten afhankelijk wat de hulpvraag is d.m.v. lymfetherapie, holistische massage maar Voetrelfex kan hier ook goed voor toegepast worden

 • Voeding

  Met gezond eten voeden we ons fysieke lichaam zodat het (weer) goed kan functioneren. Geestelijk voeden we ons met gedachten, overtuigingen en door omgang met mensen en dingen.
  In gesprekken werken we aan bewustwording van negatieve invloeden, die je uit het dagelijkse leven of vanuit het verleden ondervindt. Daarnaast onderzoeken we hoe je hier mee om kunt gaan of hoe je die kunt verwerken.
  Qua voeding zelf verwijs ik mensen graag door naar één van mijn collega’s.

 • Psyche

  Als Holistisch therapeute benader en behandel ik de mens zo breed mogelijk het psyche is hierin een belangrijk onderdeel in waar ik uitgebreid de tijd voor neem om ze het gevoel te geven ik zie ze, door goed te luisteren. Een voorwaarde is dat ik de klanten (met wederzijds goedvinden) bewust meeneem in het proces door ze te coachen, tips te geven, oefeningen, ik neem de tijd voor ze. Dit gebeurt al tijdens kennismaking/ intake gesprek, met de behandeling zelf en er na bij de evaluatie.

Unique
is what we are

© Praktijk Unique 2019 - Privacy - Built by RW Sites